validation of a high-凯发app网站ios版

yanmei zhang, fuju zhao, mimi kong, shiwen wang, li nan, binjie hu, michal a. olszewski, yingxin miao, danian ji, wenrong jiang, yi fangjinghao zhang, fei chen, ping xiang, yong wu and hu zhao.validation of a high-throughput multiplex genetic detection system for helicobacter pylori identification,quantification, virulence, and resistance analysis[j].frontiers in microbiology ,2016.

浣滆€呭崟浣嶏細妫€楠屽尰瀛︾郴锛屽鏃﹀ぇ瀛﹂檮灞炲崕涓滃尰闄?/span>

寮曠敤鎶€鏈細high-throughput multiplex genetic detection system

鏂囩珷閾炬帴锛?/span>


validation of a high-throughput multiplex genetic detection system for helicobacter pylori identification,quantification, virulence, and resistance analysis