a high-凯发app网站ios版

binjie hu, fuju zhao, shiwen wang, olszewski michal, haipeng bian,yong wu, mimi kong, lingli xu, yingxin miao, yi fang, changqing yang,hu zhao & yanmei zhang.a high-throughput multiplex genetic detection system for helicobacter pylori identification, virulence and resistance analysis[j].future microbiology,2016.

浣滆€呭崟浣嶏細妫€楠屽尰瀛︾郴锛屽鏃﹀ぇ瀛﹂檮灞炲崕涓滃尰闄?/span>

寮曠敤鎶€鏈細a high-throughput multiplex genetic detection system (hmgs)

鏂囩珷閾炬帴锛?/span>a high-throughput multiplex genetic detection system for helicobacter pylori identification, virulence and resistance analysis